SiteStats/Wikipedia/ja

提供: Tommy6
移動: 案内検索

標準名前空間の一日ごとの新規記事数(リダイレクト除く)

Log jawiki ns0 3.png

標準名前空間の記事数の推移(リダイレクト除く)

Log jawiki ns0 4.png